Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

Дирекция„Устройство на територията” при Община Аксаково, областВарна обявява наследните заинтересувани лица, че е започналоадминистративно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност "Ментеше", КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, областВарна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото на ползване в право на собственост заимот с пл.№487, местност „Черноморска панорама”, землище с.Кичево включен воколовръстния полигон на С.О.”Черноморска панорама”, землище с.Кичево, общинаАксаково, област Варна

Дирекция„Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност„Припешки тераси”, КР 10, землище с.Припек, община Аксаково. - №10.74 и №10.227 - Обявено на 11.12.2010г.

Дирекция„Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност„Припешки тераси”, КР 10, землище с.Припек, община Аксаково. - №10.36 и №10.38 - Обявено на 10.11.2010г.

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.26 - Обявено на : 08.11.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, КР 501 , община Аксаково - 501.1254 - Обявено на : 27.10.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.339 - Обявено на : 14.10.2010 г
.

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност "Кум тепе", КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково - №501.1601, №501.1609, №501.1254 - Обявено на : 30.09.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, областВарна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административнопроизводство по трансформиране правото на ползване в право на собственост заимот с пл.№94, местност „Доброглед”, землище с.Доброглед включен воколовръстния полигон на С.О.”Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, общинаАксаково, област Варна

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.324, №506.326, №506.327 - Обявено на : 30.08.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност "Кум тепе", КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково - №501.1506 - Обявено на : 24.08.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.314 - Обявено на : 08.07.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.15 - Обявено на : 17.06.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.269 - Обявено на : 16.06.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.50 - Обявено на : 11.06.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.179 - Обявено на : 31.05.2010 г.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, следното: Уведомяват се всички заинтересовани собственици на бивши имоти и лица, че на 27.04.2010г. е започнало административно производство на основание параграф 4, ал.4 от ПРЗ ЗСПЗЗ - ПИ №125 по КП на С.О."Черноморска панорама"

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало
административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.24 - Обявено на : 21.05.2010 г.

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.250 - Обявено на : 10.05.2010 г.

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.113 - Обявено на : 03.05.2010 г.

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - относно НИ №506.154

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - относно НИ №506.269

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - относно НИ №506.35

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - относно НИ №506.15

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - относно НИ №506.45

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково - №506.314 

Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ селищнообразувание/СО/ ”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, общинаАксаково.


Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ селищнообразувание/СО/ ”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, общинаАксаково.Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ селищнообразувание/СО/ ”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, общинаАксаково.
Архивни документи - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ НА ОБЩИНА АКСАКОВО за 2009 г.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.