Проект - Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково


Избор за изпълнител на СМР за обект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково


Строителен надзор

ОДИТ ПО ПРОЕКТ №DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039


ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”,  ДБФП № DIR-51011116-С039 - Прекратена


Обществена поръчка - Одит по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039


Пресконференция за представяне на проект „ Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково

Oбществена поръчка - Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по„Оперативна програма „Околна среда 2007-2013

Обществена поръчка - Одит по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа помощ при изпълнение на проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”,  ДБФП № DIR-51011116-С039

Информация относно обществена поръчка - Техническа помощ при изпълнение на проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”,  ДБФП № DIR-51011116-С039


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка - Строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
Съобщение за изменение със Заповед Решение 138 от 07.03.2013г. са извършени промени в обявлението и документацията на обществената поръчка  - Строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
Съобщение за изменение: Със Заповед - Решение № 156/11.03.2013 г. са извършени промени в обявлението и документацията на обществена поръчка с предмет  „Строителен надзор  при извършване на строителството по проект № DIR 51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR 51011116-С039”

Информация относно сключен договор - Авторски надзор


Информация относно сключен договор: Строителен надзор при извършване на строителството " Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково",
ДБФП № DIR-51011116-С039


Информация относно сключен договор


Информация относно сключен договор


Информация относно изпълнен договор


Информация относно изпълнен договор - Авторски надзор


Информация относно изпълнен договор - Строителен надзор


Информация относно изпълнен договор - Строителство по проект


Информация относно изпълнен договор - Информация и публичност


Информация относно - Техническа помощ


Информация относно - Одит по проект № DIR-51011116-36-120

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.