Други съобщения

15.03.2021
Обявление за подбор на служители на длъжност  „Домашен помощник”

21.01.2021
               Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” гр.Варна, изготвени на основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.) за предоставяне на имотите – полски пътища на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, описани в приложение №1 към  заповедта по ал.4, по цена в размер на средното...

23.12.2020
Заповед РД-01-724/22.12.2020 г.

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития