Съобщения

Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
15.07.2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 25.07.2020г. до 30.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково –25.07.2020г., резервен ден 26.07.2020г.; - с. Слънчево – 27.07.2020г., резервен ден...

Заповер №502/ 08.07.2020
09.07.2020
Заповер №502/ 08.07.2020 -Във връзка с постъпило в Община Аксаково писмо с вх.№2400-307/26.06.2020г. от III-PC на ПБЗН-Варна и на основание чл.15 от НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, и чл.44 ал.2 от ЗМСМ

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"
01.07.2020
  С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"   Владимир  Лалов Силвия  Петрова Марио  Дойчинов     Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.07.2020 г. от 14.00 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  

Заповер №456/ 25.06.2020 -
25.06.2020
Заповер №456/ 25.06.2020

Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
23.06.2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 01.07.2020г. до 06.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково – 01.07.2020г., резервен ден 02.07.2020г.; - с. Слънчево – 03.07.2020г., резервен...

Kонкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура”
12.06.2020
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА”              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 421/11.06.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Началник отдел „Архитектура” Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Специалност  - „Архитектура“; 2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.4. Минимален професионален опит – 4 години. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 4.1.Заявление...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.