Съобщения

Набиране на преброители
22.10.2020

Обява за конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит
12.10.2020
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 749 /07.10.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.3. Минимален професионален опит – 4 години. 2.4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния...

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 то ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.
02.10.2020
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 то ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места
24.09.2020
Национално състезание за Младежки Стартъпи насочено към младежи до 29 г. живеещи в малките населени места

Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково
21.08.2020
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково

Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
14.08.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 22.08.2020г. до 27.08.2020г., в периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково –22.08.2020г., резервен ден 23.08.2020г.; - с. Слънчево – 24.08.2020г., резервен ден...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.