Икономика

Дата на публикуване: 01.02.2010 14:53

Икономически потенциал и възможности за развитие- Общината е традиционно развит селско – стопански район. Климатът е особено благоприятен за отглеждане на зърнени култури и храни. Благоприятните условия в общината дават възможност за развитие на отделни отрасли, като хранително – вкусови, месо –преработвателни и екологични производства, а също така и производство на мебели и строителни материали. На територията на Община Аксаково са обособени три района за инвестиции. Първият район е около Летищен комплекс и автомагистрала Хемус и включва землищата на гр. Аксаково, гр. Игнатиево. с.Слънчево, с. Припек и с. Доброглед. В този район са инвестирали мощни български и чуждестранни фирми, които изграждат логистични бази, бизнесцентрове, шоу-румове и заводи. Вторият район е в близост до Черноморското крайбрежие – Кичево, Ген. Кантарджиево, Орешак, Куманово, Осеново. Там се строят ваканционни селища, голф игрище, жилищни комплекси от затворен тип. Третия район обхваща селата над град Аксаково – Изворско, Л. Каравелово, Крумово, Зорница, Засмяно, Ботево, Новаково, Долище. Тук основно се развиват растениевъдство, животновъдство, зеленчукопроизводство. Изграждат се ветрогенераторни паркове и соларни инсталации.


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития