Съобщения Общинска собственост


21.11.2022
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Радево, общ. Аксаково, обл. Варна, че има инвестиционно намерение: „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП–ПЗ/ за изграждане на „Гробищен парк – с. Радево“ в обхвата на Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 61306.15.45 и 61306.15.46 по кадастралната...


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития