Съобщения Общинска собственост
02.12.2021
УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл. 18а от АПК, Община Аксаково, област Варна, Дирекция ОСССК уведомява собствениците и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на съществуващата ВЛ 110kV „Димитър Ганев“ на територията на община Аксаково, землище с.Ботево, по повод приключилите строително-монтажни работи от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“, че е започнало...09.11.2021
О Б Я В Л Е Н И Е                   Съгласно нормативните изисквания на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Аксаково следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. В тази връзка, Общинска администрация–Аксаково подготвя докладна записка до Общински съвет – Аксаково за предстоящата сесия, с която се предлага да се определят...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития