Местност ”Ментеше”


08.03.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от  10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Яни...

08.02.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49,...

22.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед №128/16.09.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ  по ПНИ на местност „Ментеше”, КР 49, землище...

12.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49,...

28.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на...

21.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития