Заповеди Местни данъци и такси29.10.2020
Заповед №834 от 29.10.2020г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване28.10.2016
ЗАПОВЕД   № 678  гр. Аксаково, 28.10.2016 г.   На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци.     ОПРЕДЕЛЯМ:   І. Границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Аксаково за 2017 г., както следва: Всички имоти в строителните граници на гр. Аксаково, вкл. селищни образувания „Янчова поляна” и „Терасите”, масиви...

28.10.2015
ЗАПОВЕД   № 823 гр. Аксаково, 28.10.2015 г.   С оглед определяне границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Аксаково, на основание       чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     ОПРЕДЕЛЯМ:   І. Районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, включително разделно събиране на зелени...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития