Преместваеми обекти и РИЕ


Наименование Брой тегления
Схема и Регистър на преместваемите обекти за гр. Аксаково 465 Изтегли документ с име "Схема и Регистър на преместваемите обекти за гр. Аксаково"
Общ Регистър за община Аксаково 440 Изтегли документ с име "Общ Регистър за община Аксаково"
регистър Преместваеми обекти - с. Осеново 451 Изтегли документ с име "регистър Преместваеми обекти - с. Осеново"
ПО Л.Каравелово 426 Изтегли документ с име "ПО Л.Каравелово"
ПО Яребична 384 Изтегли документ с име "ПО Яребична"
ПО Припек 462 Изтегли документ с име "ПО Припек"
ПО Новаково 414 Изтегли документ с име "ПО Новаково"
ПО Куманово 514 Изтегли документ с име "ПО Куманово"
ПО Кичево 479 Изтегли документ с име "ПО Кичево"
ПО Долище 464 Изтегли документ с име "ПО Долище"
регистър Въглен 444 Изтегли документ с име "регистър Въглен"
Заявление за поставяне на ПО и РИЕ 672 Изтегли документ с име "Заявление за поставяне на ПО и РИЕ"
регистър - с. Изворско 829 Изтегли документ с име "регистър - с. Изворско"
Декларация ПО.doc 820 Изтегли документ с име "Декларация ПО.doc"
 1. Преместваеми обекти и РИЕ - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Наредба
 41. Обявление за имот 506.314
 42. 7
 43. 6
 44. 63
 45. 62
 46. 61
 47. Обявление за имот 506.15
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 53. 3
 54. 2
 55. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 56. 7
 57. 6
 58. 5
 59. 4
 60. 3
 61. 2
 62. 1
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 65. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 66. 2
 67. 3
 68. 2
 69. 4
 70. 3
 71. „Янчова поляна
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 74. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 75. 52
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 81. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 82. съобщение ДВ Вълчан чешма
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 87. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 88. 5
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 92. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 93. 4
 94. 3
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 99. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 100. 2
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 102. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 103. 4
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 105. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 106. 2
 107. Трета страница
 108. Втора страница
 109. Трета
 110. Втора
 111. _-3-_
 112. -3-
 113. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 115. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 116. 3
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 119. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 120. Пасища, мери и ливади 2020
 121. Обявление - Пасища и мери
 122. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 123. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 124. Търг с тайно наддаване 2019
 125. Открит конкурс - 2019
 126. Обява - Прием на войници 2019г.
 127. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 128. Обявление - Пасища и мери
 129. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 130. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 131. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 132. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 133. Открит конкурс - местно 2017
 134. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 135. Пасища, мери и ливади 2019
 136. Обява за подбор
 137. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 138. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 139. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 140. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 141. Заповеди на министъра на отбраната
 142. Пасища, мери и ливади 2018
 143. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 144. Проект „Приеми ме 2015“
 145. Пасища, мери и ливади
 146. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 147. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 148. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 149. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 150. Открит конкурс - 2020
 151. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 152. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 153. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 154. Открит конкурс - местно 2018
 155. 12121
 156. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 157. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 158. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 159. Обръщение пожарна безопасност
 160. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 161. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 165. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 166. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 167. Заповед 391
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 170. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 171. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 172. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 173. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 174. Dolishte
 175. Уведомление
 176. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 177. СЪОБЩЕНИЕ
 178. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 179. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 180. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 181. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 182. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 183. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 184. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 191. Уведомление - Марийка Димова Николова
 192. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 193. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 194. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 195. Заповед №697 от 20.09.2013г
 196. Заповед №696 от 20.09.2013г
 197. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 198. Заповед №676 от 13.09.2013г
 199. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 200. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 201. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 202. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 203. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 204. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 205. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 206. местност „Лозите" - №501.107
 207. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 208. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 209. местност „Лозите" - №501.96
 210. местност „Лозите" - №501.296
 211. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 212. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 215. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 216. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 218. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 220. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 221. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 222. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 223. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 224. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 225. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 226. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 227. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 228. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 229. Заповед 813
 230. Заповед 812
 231. Заповед 811
 232. Заповеди №810
 233. Заповеди № 809
 234. Заповед 814
 235. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 236. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 237. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 238. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 239. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 240. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 241. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 242. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 243. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 244. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 245. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 246. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 247. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 248. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 249. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 250. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 258. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 259. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 260. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 261. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 262. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 265. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 266. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 267. Проект „И аз имам семейство”
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 270. 2
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 274. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 275. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 276. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 277. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 278. Активизирано свлачище
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 282. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 292. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 295. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 296. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития