Съобщения Общински съвет02.11.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 31/28.10.2021г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:     Решение № 31.12./ 28.10.2021г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл....

15.10.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 21.10.2021г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-443/13.10.2021г., относно: Изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил. На 21.10.2021г. от 14:00 часа ще се...

05.10.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО   Решение № 30.8./ 30.09.2021г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с  чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ)...

16.09.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 23.09.2021г. от 13:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-405/13.09.2021г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2021г.     На 23.09.2021г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Общинска собственост,...

30.08.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО         Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 28/26.08.2021г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 28.20./ 26.08.2021г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл....

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития