Годишни финансови отчети
25.03.2021
Обяснителна записка към годишен финансов отчет на Община Аксаково за 2019г. Отчет за приходите и разходите на Община Аксаково за 2019г. Баланс на Община Аксаково за 2019г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета Одитен доклад 2019 г. Протокол  №21 от 25.02.2021г. на ОбС АксаковоТърсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития