Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.160
04.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на СО „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Владимир Костадинов Костадинов (като собственици на стар имот №176 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ...

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.782
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.          Уведомяват се Петър Йорданов, Йордан Йорданов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 30/02.04.2020.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 243 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот № 501.782 по ПНИ на „Доброгледски...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.91
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) на СО „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Марин Желев Николов(като собственици на стар имот №121 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ 53-15/22.05.2020 г....

Местност "Доброгледски лозя” - №501.310
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на со „Доброгледски лозя”, КР 501, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Павел Великов Калчев (като собственици на НИ №501.1438)  Слава Фотева, Валя Желязкова и Светла Георгиева, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ 53.4-7/10.03.2020 г. подадено от Еленка Павлова, относно НИ №501.1438 в частта на поземлен...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.174
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                       Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.          Уведомяват се наследниците на Кръстю Атанасов Пенев/като собственици на стар имот №170 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-10/05.05.2020 г. подадено от Атанас Георгиев, относно...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.174
14.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                      Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.           Уведомяват се наследниците на Кръстю Атанасов Пенев/като собственици на стар имот №170 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-10/05.05.2020 г. подадено от Атанас Георгиев, относно...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.