Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.782
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.          Уведомяват се Петър Йорданов, Йордан Йорданов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 30/02.04.2020.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 243 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот № 501.782 по ПНИ на „Доброгледски...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.91
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) на СО „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Марин Желев Николов(като собственици на стар имот №121 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ 53-15/22.05.2020 г....

Местност "Доброгледски лозя” - №501.310
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на со „Доброгледски лозя”, КР 501, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Павел Великов Калчев (като собственици на НИ №501.1438)  Слава Фотева, Валя Желязкова и Светла Георгиева, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ 53.4-7/10.03.2020 г. подадено от Еленка Павлова, относно НИ №501.1438 в частта на поземлен...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.174
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                       Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.          Уведомяват се наследниците на Кръстю Атанасов Пенев/като собственици на стар имот №170 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-10/05.05.2020 г. подадено от Атанас Георгиев, относно...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.174
14.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                      Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.           Уведомяват се наследниците на Кръстю Атанасов Пенев/като собственици на стар имот №170 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-10/05.05.2020 г. подадено от Атанас Георгиев, относно...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.51
28.04.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                       Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.          Уведомяват се наследниците на Димитър Георгиев Козарев/като собственици на стар имот №110 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-9/27.04.2020 г. подадено от Митко Ненчев, относно...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.