Местност „Вълчан Чешма”

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2203
03.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.          Уведомяват се наследниците на Димитър Ставрев Наумов/като собственици на стар имот №1.178 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-3 от 04.02.2020 г....

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2202
03.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.          Уведомяват се наследниците на Димитър Ставрев Наумов/като собственици на стар имот №1.177 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-2 от 04.02.2020 г....

Местност „Вълчан Чешма” - № 509.1726
20.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Надка Георгиева, Марчи Желязкова, Борис Янев, Мария Атанасова, Николина Георгиева, Георги Николов, Евгени Николов, Мария Динчева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 176 от 15.10.2019 г.  на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.13 ал.1 от...

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2186
10.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Ламбо Трендафилов/като собственици на стар имот №1.142 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-53 от 07.10.2019 г. подадено...

Местност „Вълчан Чешма” - №508.2175
23.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Тодор Михалев и всички заинтересовани, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-47/16.07.2019 г. подадено от Стоян Михалев е започнало адм.производство по издаване заповед на Кмета на община Аксаково по реда на §4к, ал.7 от...

Местност „Вълчан Чешма” - №508.1816
23.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Тодор Михалев и всички заинтересовани, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-48/16.07.2019 г. подадено от Стоян Михалев е започнало адм.производство по издаване заповед на Кмета на община Аксаково по реда на §4к, ал.7 от...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.