Транспорт

Дата на публикуване: 04.10.2021 11:05


 

Пътната мрежа в Община Аксаково обхваща 23 населени места с обща дължина около 192км. Някои от трасетата са ремонтирани или цялостно ново-изградени с помощта на Европейски фондове отпуснати по проекти инициирани от администрацията на самата Община. В резултатна тесните пътни артерии, автомобилния и градският транспорт в Община Аксаково е добре развит и успешно поддържа връзките между Варна и останалите населени места в Общината. Конкретни автобусни линии, които се осъществяват ежедневно са следните:

 МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА ОБЩИНА АКСАКОВО ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ВАРНА

РАЗПИСАНИЕ НА „ЧЕНСФИЛД-55“ЕООД  от 17.11.2021 г. 

РАЗПИСАНИЕ НА „ЧЕНСФИЛД-55“ЕООД  и „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ “ЕАД  ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 409 от 02.10.2021 г. 

 

          

Община Аксаково притежава благоприятно разположение, което включва в нейните ресурси и международното летище Варна – изградено върху землищата на общините Аксаково и Варна.   Разположено е на 2.5 км югоизточно от най-близките жилищни зони на гр. Аксаково и на 7км от Морската столица. Изпълнява национални и международни полети, а стратегическата му позиция гарантира сериозно количество чартърен пътнически трафик през летния сезон и го прави надежден партньор за развитието на редовни линии с Будапеща, Москва, Лондон, Виена и Истанбул.Потенциалът на летищния комплекс упражнява силен ефект върху развитието на транспортните мрежи, туризъма и търговията между чуждестранните партньори о т Изток и Запад като врата към Българското Черноморие заедно с южните ни съседи от Бургас.

 


Наименование Брой тегления
Таблица - транспортна схема-след срещата - за публикуване на сайта на общината 08-12-2021.pdf 53 Изтегли документ с име "Таблица - транспортна схема-след срещата - за публикуване на сайта на общината 08-12-2021.pdf"
Таблица - транспортна схема-след срещата - за публикуване на сайта на общината171121.pdf 413 Изтегли документ с име "Таблица - транспортна схема-след срещата - за публикуване на сайта на общината171121.pdf"
РАЗПИСАНИЯ УТВЪРДЕНИ 04.10.2021 г. за публикуване.pdf 429 Изтегли документ с име "РАЗПИСАНИЯ УТВЪРДЕНИ 04.10.2021 г. за публикуване.pdf"
Разписание 409 02102021.pdf 411 Изтегли документ с име "Разписание 409 02102021.pdf"
РАЗПИСАНИЕ НА ФИРМИТЕ 11.09.2021 305 Изтегли документ с име "РАЗПИСАНИЕ НА ФИРМИТЕ 11.09.2021"
РАЗПИСАНИЕ 409 320 Изтегли документ с име "РАЗПИСАНИЕ 409"
РАЗПИСАНИЯ УТВЪРДЕНИ 21.07.21г. 353 Изтегли документ с име "РАЗПИСАНИЯ УТВЪРДЕНИ 21.07.21г."
Разписание от 12072021.pdf 300 Изтегли документ с име "Разписание от 12072021.pdf"

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития