Транспорт

Дата на публикуване: 08.06.2022 21:35


 

Пътната мрежа в Община Аксаково обхваща 23 населени места с обща дължина около 192км. Някои от трасетата са ремонтирани или цялостно ново-изградени с помощта на Европейски фондове отпуснати по проекти инициирани от администрацията на самата Община. В резултатна тесните пътни артерии, автомобилния и градският транспорт в Община Аксаково е добре развит и успешно поддържа връзките между Варна и останалите населени места в Общината. Конкретни автобусни линии, които се осъществяват ежедневно са следните:

 МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА ОБЩИНА АКСАКОВО ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ВАРНА

РАЗПИСАНИЕ НА „ЧЕНСФИЛД-55“ЕООД  и „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ “ЕАД  ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 409 от 15.05.2022 г. 

 

          

Община Аксаково притежава благоприятно разположение, което включва в нейните ресурси и международното летище Варна – изградено върху землищата на общините Аксаково и Варна.   Разположено е на 2.5 км югоизточно от най-близките жилищни зони на гр. Аксаково и на 7км от Морската столица. Изпълнява национални и международни полети, а стратегическата му позиция гарантира сериозно количество чартърен пътнически трафик през летния сезон и го прави надежден партньор за развитието на редовни линии с Будапеща, Москва, Лондон, Виена и Истанбул.Потенциалът на летищния комплекс упражнява силен ефект върху развитието на транспортните мрежи, туризъма и търговията между чуждестранните партньори о т Изток и Запад като врата към Българското Черноморие заедно с южните ни съседи от Бургас.

 


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития