История

Дата на публикуване: 23.04.2010 15:58
Община Аксаково по исторически данни съществува от 1901 година под старото название Аджемлерска община. Тогава в състава са влизали селата:Аксаково, Владиславово, Тополи и Изворско.
През 1935 година към общината се присъединява и с.Въглен, което до тогава е било към Кумановска селска община.
1936 година, поради закриване на Община Игнатиево, в състава на Община Аксаково влизат селата: Игнатиево, Слънчево, Припек и Доброглед. Две години по-късно, 1938 г. с.Игнатиево с прилежащите му населени места:Слънчево, Припек и Доброглед отново се обособява като самостоятелна община със седалище с.Игнатиево.
През 1945 година с.Владиславово излиза от състава на Община Аксаково и се присъединява към Община Варна.
1947 година с.Казашка махала, което се предполага, че първоначално е било в състава на с.Тополи, излиза от състава на Община Аксаково и се присъединява към Община Варна.
1949 година по исторически данни се образуват Общинските народни съвети, като самостоятелни административни единици. Десет години по-късно, 1959 г. става обединяване на Общинските народни съвети, тогава Общински народен съвет с.Игнатиево с прилежащите му населени места: Слънчево, Припек и Доброглед, отново преминава в състава на Общински народен съвет с.Аксаково. Същата година с.Яребична се отделя от Общински народен съвет с.Куманово и се присъединява към Общински народен съвет с.Аксаково.
През 1960 година с.Тополи преминава към Градски народен съвет гр.Варна. Същата година с.Зорница излиза от състава на Общински народен съвет с.Любен Каравелово и преминава в състава на Общински народен съвет с.Аксаково.
В резултат на тези промени през 1960 г. в състава на Общински народен съвет с.Аксаково влизат селата: Аксаково, Игнатиево, Слънчево, Припек, Доброглед, Изворско,Зорница, Въглен и Яребична.
1979 година с УКАЗ № 93 на Държавниясъвет на Н Р България  се образува Община Аксаково в състава на която влизат 23 населени места както следва: Аксаково, Въглен,Доброглед, Зорница, Игнатиево, Изворско, Припек, Слънчево, Яребична,Водица, Засмяно, Крумово, Люб.Каравелово, Новаково, Радево,Ген.Кантарджиево, Долище, Кичево, Климентово, Куманово, Орешак, Осеновои Ботево, с център на Общината с.Аксаково.
В настоящия момент общината е образувана от същите 23 населени места, от които 6 кметства и 16 кметски наместничества, с център на общината гр. Аксаково.
 
      

Кметове на гр. Аксаково от 1944 г. до настоящия момент:

01.08.1944 г.- 31.08.1944г. - Йордан Хараламбиев Марков

01.09.1944 г.- 30.06.1945г. - Иван Димитров Петлешев

01.07.1945 г.- 30.09.1945г.-  Руси Георгиев Вълчев

01.10.1945 г.- 31.05.1946г.-  Диян Николов Диянов

01.06.1946г. – 31.01.1947г. - Костадин Трендафилов Кирязов

01.02.1947г. - 31.07.1947г.-  Атанас Димитров Иванов

01.08.1947г. – 30.09.1947г.-  Манол Димитров Манолов

01.10.1947г. – 31.12.1948г. - Ангел Тодоров Илиев

01.01.1949 г. – 31.10.1951г.- Ангел Тодоров Илиев

01.11.1951г. – 30.06.1953г. Атанас Борисов Сотиров

01.05.1955г. – 31.12.1958г.- Атанас Борисов Сотиров

01.07.1953г. – 30.12.1955г. Георги Иванов Христов

01.01.1959г. – 31.12.1961г. Сотир Николов Търновчев

01.01.1962г. – 31.10.1963г. Бойчо Димитров Даулджиев

01.11.1963г. – 31.01.1974г. Илия Желязков Арабаджиев

06.12.1977г. – 13.12.1983г. Андрей Николов Димитров

01.01.1984г. - 13.12.1986г. Кирил Радев Киров

01.02.1974г. – 05.12.1977г.-Христо Тошков Тошков 

01.01.1987г. – 19.10.1991г. Христо Тошков Тошков

21.10.1991г. – 05.04.1999г. Христо Тошков Тошков

11.10.1999г.  до настоящия момент -  инж. Атанас Костадинов Стоилов

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития