Съобщения "Пасища, мери и ливади"


20.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни На основание чл. 37 и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Аксаково приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, от 1 до 10 март 2021 година. Към заявлението (по образец) се прилагат:• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния...

20.04.2021
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ - 2021Г.

20.04.2021
МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ - 2021Г.

20.04.2021
МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ - 2021Г.

20.04.2021
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2021Г.

20.04.2021
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022Г.)

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития