Съобщения "Пасища, мери и ливади"


01.04.2022
Протокол №3/29.03.2022 г. за разпределение на пасища, мери и ливади по постъпили заявления за наем от собственици на животновъдни обекти на територията на Община Аксаково
20.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни На основание чл. 37 и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Аксаково приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, от 1 до 10 март 2021 година. Към заявлението (по образец) се прилагат:• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния...

20.04.2021
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ - 2021Г.

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития