Проект "Солидарност в прогрес"

Дата на публикуване: 10.12.2021 15:23

Проект „Солидарност в прогрес“ – SPRING
Бенефициент: Община Боргоманеро, Италия
Партньори:
Община Куард дьо Поблет, Испания
Община Аксаково
Община Зиебице, Полша
Община Щип, Македония
Община Дин ле Бен, Франция
Община Бад-Мергентхайм, Германия
ANCI Пиемонте, Италия
 
Обща цел на проекта: Да повиши знанията за ЕС и неговите ценности, да представи Европейското гражданство и подобри условията за демократично участие на Европейско ниво фокусирайки се върху темата за солидарността и сътрудничеството, стартирайки диалог между партньорските организации.
 
Проектът се изпълнява в периода от 01/04/2021 до 31/03/2023 г.
В рамките на проекта ще се проведат 8 международни срещи в партньорските държави.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъде издаден наръчник с добри практики, мултимедиен продукт на пет езика илюстриращ Европейската солидарност и действията на всеки от партньорите по време на Ковид -19
Повече за проекта може да намерите на страницата на проекта https://www.spring4eu.eu/
 
 
Първа среща по проект „Солидарност в прогрес“ – SPRING

 
В периода 30-31 юли 2021 г. се проведе първата среща по проект „Солидарност в прогрес“ – SPRING
 
Темата на срещата бе „Солидарност и сътрудничество като ценност“. В рамките на срещата бе представен проектът, представена бе информация за Гражданската защита по време на криза. Партньорите по проекта представиха своите практики по темата, посетен бе спешния център в гр. Боргоманеро.
 
Повече информация за проведената среща на сайта на проекта https://www.spring4eu.eu/
 
 
Втора среща

 
В периода 19-20 Октомври 2021 г. се проведе втората среща по проект „Солидарност в прогрес“ – SPRING
 
Темата на срещата бе „Училището по време на пандемия“. В рамките на срещата бе представен проектът, представена бе информация от партньорите по проекта за трудностите, които са срещнали с образователния процес по време на криза, споделени бяха и добрите практики. Партньорите работиха по темата за въздействието на пандемията върху образованието и отговорът на Европейската комисия за това.
 
Повече информация за проведената среща на сайта на проекта https://www.spring4eu.eu/
 
 
Трета среща

 
В периода 2-3 Декември 2021 г. се проведе третата среща по проект „Солидарност в прогрес“ – SPRING
 
Темата на срещата бе „Сътрудничество с младите хора“. В рамките на срещата бе представен проектът, представени бяха добри практики за сътрудничество на общините с младите хора и по–специално в условията на криза, младежкото доброволчество, споделени бяха и добрите практики. Дадена бе информация за младежките инициативи, организирани от ЕС за младите хора, даден бе отговор на въпроса Какво прави Европа за младите хора.
 
Повече информация за проведената среща на сайта на проекта https://www.spring4eu.eu/

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития