Заповеди на Кмета на община Аксаково14.06.2022
З  А  П  О  В  Е  Д   № 387 гр. Аксаково, 10.06.2022г.               Във връзка с уведомително писмо от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА и на основание чл.4 ал.4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи, чл. 44 ал.1 от ЗОЗЗ и чл.44 ал.2 от ЗМСМ   І. ОБЯВЯВАМ:             Настъпването на етап „Восъчната зрялост“ на посевите от житни култури за 2022г. на територията...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития