Съобщения по чл. 32 от ДОПК

ДО НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
17.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  715/15.06.2020 г.     ДО НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  НИКОЛОВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 110/05.03.2020...

ДО СИЯНА АКИФОВА
15.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 717/15.06.2020 г.     ДО СИЯНА  АКИФОВА       УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  АКИФОВА,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 121/13.03.2020...

ДО НЕЛИ ТОДОРОВА
15.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 716/15.06.2020 г.     ДО НЕЛИ  ТОДОРОВА       УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ТОДОРОВА,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 115/10.03.2020...

ИВАН ДИМИТРОВ
15.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 718/15.06.2020 г.     ДО ИВАН    ДИМИТРОВ       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ДИМИТРОВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 122/13.03.2020...

ДО КАМЕН ЛУПАНОВ УПРАВИТЕЛ НА “МП - ОПАЛ” ЕООД
15.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  714/15.06.2020 г.           ДО КАМЕН  ЛУПАНОВ УПРАВИТЕЛ НА   “МП - ОПАЛ”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ЛУПАНОВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

ДО ГЕОРГИ СТРАТИЕВ УПРАВИТЕЛ НА “ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА” ЕООД
15.06.2020
  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  713/15.06.2020 г.           ДО ГЕОРГИ  СТРАТИЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА”  ЕООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  СТРАТИЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.