Съобщения по чл. 32 от ДОПК

САВ-ТРАВЕЛ ГРУП ООД - АУЗД
03.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 626/03.06.2020 г.           ДО ВАЛЕНТИН  ВЪЛЧЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “САВ-ТРАВЕЛ ГРУП”  ООД     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ВЪЛЧЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

ИСТ САЙД ООД - АУЗД
13.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 489/13.04.2020 г.             ДО СЕРГЕЙ    ШЛИССЕР УПРАВИТЕЛ НА   “ ИСТ САЙД”  ООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ШЛИССЕР,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

ФЕНИКС ЛОГИСТИКС ЕООД - АУЗД
13.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  488/13.04.2020 г.           ДО ДАРЪН  НАТЪЛ УПРАВИТЕЛ НА   “ФЕНИКС ЛОГИСТИКС”  ЕООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  НАТЪЛ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

ДИМИТРИНА ИВАНОВА - АУЗ
13.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 487/13.04.2020 г.     ДО ДИМИТРИНА  ИВАНОВА       УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ИВАНОВА,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 55/18.02.2020...

НП ТРАНС 1 ЕООД - АУЗД
13.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  490/13.04.2020 г.           ДО ПИТЪР   ФЛЕМИНГ УПРАВИТЕЛ НА   “НП ТРАНС 1”  ЕООД     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ФЛЕМИНГ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010 ЕООД - АУЗД
28.02.2020
  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  304/28.02.2020 г.           ДО ГЕОРГИ   ВАСИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ВАСИЛЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.