Съобщения Екология07.06.2022
Съобщение за провеждане на консултации по доклад за ЕО „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“, с Възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития