Проект - "Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически "Син растеж""

Дата на публикуване: 26.11.2020 09:25


До инж. Атанас Стоилов
Кмет на община Аксаково

                
                Уважаеми Г-н Стоилов

       Сдружение „Център за устойчиво социално развитие" спечели финансиране по Процедура- BG14MFOP001-4.007 "Екологична и устойчива рибарска област" - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково", по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Договор: МДР-ИП-01-32 от 19.05.2020 г.

Проекта с наименование "Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически "Син растеж"" е с разнообразни дейности, като всички те включат и популяризирането на ,Синия растеж' и „Синята икономика" във Вашата община. Вие се включихте с интервю и заснемане във филма, който е финансиран по проекта.

В една от дейностите имаме разписано организиране и провеждане на Социологическо изследване, анализ и маркетингов план за развитие чрез "Син растеж". Продуктите на това изследване са готови. Те включват:

  1. Изготвен анализ.
  2. Изготвяне на маркетингов план за развитие чрез "Син растеж".

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития