Защита на личните данни


Информация относно Администратора на лични данни и координати за връзка с него

Наименование:

Община Аксаково

 

Представлявана от:

 

Булстат:

 

Седалище и адрес на управление:

 

инж. Атанас Стоилов

 

000093385

 

гр. Аксаково, ул. „Георги  

Петлешев“ № 58Б

Данни за кореспонденция:

 

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“
№ 58Б

 

Телефон:

 

(052) 76 20 40

 

Факс:

 

Уебсайт:

 

(052) 76 32 93

 

https://www.aksakovo.bg

 

E-mail:

 aksakovo@aksakovo.bg

aksakovo@mail.orbitel.bgКоординати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:

 

Надка Симеонова

Данни за кореспонденция:

 

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“  № 58Б

Телефон:

 

(052) 76 20 95

Факс:

 

(052) 76 32 93

Уебсайт:

 

https://www.aksakovo.bg/

E-mail:

 

n_sim@abv.bg

nadka.simeonova@aksakovo.bg 

 
  1. Основна рубрика: Защита на личните данни
  2. Защита на личните данни - Текуща страница

Търсене

Времето в Аксаково