Oтчуждаване на имоти с.ВъгленОбявяване на Заповед 814 издадена на 02.11.2012 г. на Кмета на Община Аксаково за отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори 038017 по КВС на землище с. Въглен, Община Аксаково, местност „Габарите”, с НТП – ниви, на основание чл.25, ал.1 от ЗОС, по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”, находящи се в землище на с. Въглен, Община Аксаково.


Заповед 814


Обявяване на Заповеди №№ 809, 810, 811, 812 и 813 издадени на 02.11.2012 г. на Кмета на Община Аксаково за отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори 039028, 038037, 038019, 038021, 039030 по КВС на землище с. Въглен, Община Аксаково, местност „Габарите”, с НТП – ниви, на основание чл.25, ал.1 от ЗОС, по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”, находящи се в землище на с. Въглен, Община Аксаково.


Заповед 809 за имот 039028

Заповед 810 за имот 038037

Заповед 811 за имот038019

Заповед 812 за имот038021

Заповед 813 за имот 039030
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.