Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати

 

НАРЕДБА

ЗА ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ /АМАТЬОРИ/

НА МАЛКИ ВРАТИ /МЪЖЕ/

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

1.Цел и задачи.

     1.1.Подобряване здравословното състояние на живеещите и работещите

     жители на Община Аксаково.

1.2.Популяризиране на футбола на малки врати в Община Аксаково.

 

2. Място и време.

2.1.Място – Общинска спортна база в гр.Аксаково

2.2.Време

2.2.1. Сезон „Пролет” – 01.04.2012 г. - 10.06.2012 г., всяка неделя от 10.00 часа и 11.00 часа, съгласно програма за първенството.

2.2.2.  Сезон „Есен” – 16.09.2012 г. – 25.11.2012 г., всяка неделя от 10.00 часа и 11.00 часа, съгласно Приложение 1.

 

3. Ръководство

3.1. Организационен съвет с Управителен съвет към него.

Организационния съвет се състои от по един представител /делегат/ от всеки отбор, участващ в първенството.

3.2. Управителния съвет се избира от членовете на Организационния съвет за срок от 1 година. Управителния съвет изготвя наредба за участие на отборите.

3.3. Организационния съвет избира директор на първенството, който е и председател на Управителния съвет.

 

4. Условия за участие.

4.1. Състезателите да живеят или работят на територията на Община Аксаково.

4.2. Всеки отбор има право да ползва в игра до трима състезатели неотговарящи на разпоредбите на т.4.1..

4.3. Състезателите да не участват през същия период в първенства от  „А” и „Б” ПФГ на БФС.

4.4. Всеки състезател сам да извършва медицински преглед, относно здравословното си състояние и с подпис в предоставен списък на съответния отбор, заверява участието си.

4.5. До участие се допускат състезатели навършили 18 години.

5. Система за провеждане на първенството.

5.1. Система: всеки срещу всеки.

5.2. Класирането се извършва по следните показатели.

5.2.1. Брой точки

5.2.2. Директни двубои

5.2.3. Голова разлика

5.2.4. Получени наказателни картони

5.3. Брой състезатели – 6+1 с неограничен брой смени.

 

6. Програма и правила.

6.1.Изготвя се от Управителния съвет и се предоставя на водачите на отбори до 10 дни преди старта на съответния сезон.

6.2. Правилник

6.2.1. Две полувремена по 25 минути с 5 минути почивка.

7. Финансови разпореждания.

7.1. Администрирането на първенството е за сметка на Община Аксаково.

7.2. Разходи по пътувания, престой, екипировка и други са за сметка на съответните отбори.

7.3. Отборите обезпечават финансови средства за участието си, съгласно действащото българско законодателство.

 

8. Награди.

8.1. Първо място: купа и златни медали

8.2. Второ място: сребърни медали

8.3. Трето място: бронзови медали

Наградите се осигуряват от Община Аксаково.

 

9. Участие.

9.1. Отборите класирали се на последните две места отпадат от участие в следващото първенство.

9.2. Броя на отборите се запълва до 12 с нови два отбора заявили желание за участие до 14 дни до началото на първенството.

9.3. При наличие на повече от два отбора заявили желание за попълване на групата се организират директни двубои, на принципа на елиминация за определяне на участниците.

 

10.Заключителни /общи/ разпоредби.

10.1. Водачите на отбори имат право да подават контестации по установени от тях нарушения съгласно наредбата, в срок до 48 часа от провеждане на срещата, като предоставят необходимите доказателства по случая.

10.2. Управителния съвет към Организационния съвет взима решение относно определяне наказания на проявилите се лица.

    

УТВЪРДИЛ:

ВАСИЛ СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.