Проект „И аз имам семейство”

  В Община Аксаково стартира Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.  

            Проектът включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение,взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство,подкрепа и наблюдение.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори съгласно действащото законодателство.

          За целта, общината започва набирането на кандидати за приемни семейства. Желаещите трябва да са пълнолетни български граждани и да живеят на територията на община Аксаково.

 

За по-вече информация:

052/ 762 066 – Божана Стоянова;

0893 351 066 – Надежда Донева

0887 851 083 – Ваня Сотирова;


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.