За лицата с настоящ адрес в чужбина

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори за избиране на общински съветници и кметове Ви уведомяваме за следното:

Съгласно разпоредбите на изборния кодекс /ИК/ списъците за провеждане на изборите се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата и се отпечатват от НБД „Население”. В разпоредбата на чл.396, ал.1 от ИК е регламентирано, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ИК, „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл.396 е:

а/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б/ български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България

към дата 6 месеца преди датата на провеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

Предвид цитираните разпоредби, лица с настоящ адрес в чужбина са извън категорията лица по § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ИК.

Поради тази причина, лица които са живели в чужбина, но са се върнали за постоянно е желателно да проверят актуалността на своя настоящ адрес в Общината.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.