Уведомление - Вяра Димитрова Цекова

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

/публикувано на 04.11.2013г./

 

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомяваме Вяра Димитрова Цекова, с адрес: гр.Варна, ул. „Константин Павлов” 35, че с писмо изх. № 9400-926/23.10.2013г. Кметът на Община Аксаково е направил опит да уведоми лицето, че на 07.11.2013 г. от 09:30 часа ще се извърши оглед на ПИ № 504.81 /по ПКП/, попадащ в НИ № 504.1142 по ПНИ на част от СО „Могилите”, местност „Сухата чешма”, с. Кичево, община Аксаково, актуван с АОС № 5082/22.06.11г.

В качеството й на ползвател на гореописания имот, съгласно Удостоверение за ползване № 193/26.10.1987 г., присъствието й е желателно!

      Оригинал на Писмо изх. №9400-926/23.10.2013 г. се съхранява в Дирекция „ОСС” при Община Аксаково, ет.7, ст.6.

            Приемни дни на Дирекция „ОСС” са всеки вторник от 1300 до 1630 и четвъртък от 830 до 1200ч.

                      

                                                                                                                  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ       

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.