Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

              Заповед №ЗД-1/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на  действащ  ПУП-ПЗ за ПИ 014037 по КВС на з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство. 

            Заповед №ЗД-2/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на  действащ  ПУП-ПЗ за ПИ 027018 и 027019 по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство.

               Заповед №ЗД-3/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на  действащ  ПУП-ПЗ за ПИ 127066  по КВС на з-ще с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота. 

            Заповед №ЗД-4/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание ведно със скица - предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 501.82 по плана на с.о „Лозите”, з-ще  с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  вилно строителство.   

                        Заповед №ЗД-5/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание ведно със скица - предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 510.694 по плана на местност „Черноморска паанорама” /Перчемлията/, з-ще  с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  вилно строителство.   

                        Заповед №ЗД-6/21.01.2014г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание ведно със скица - предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 504.427 по плана на с.о „Могилите”, местност „Сухата чешма”, з-ще  с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  вилно строителство.   

 

 Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                                                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.