Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов СтойковСъобщение

 

на вниманието на Стойко Великов Стойков

 

 за откриване на безсрочен депозит

 

 

        Във връзка с проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в  регион Варна (Аксаково) , съгласно Заповед

 

№117 от 25.02.2013г. на Кмета на Община Аксаково за отчуждаване на 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 038013, местност „Габарите“, по КВС на землище с.Въглен ,община Аксаково, област Варна, с НТП-нива, целият с площ 12 000 кв.м. и влязло в сила Решение №1781/04.07.2013г. на ВАС-гр.Варна е определено равностойно парично обезщетение, което следва да Ви бъде изплатено.

        Във връзка с горното Ви уведомяваме, че сумата по обезщетението е внесена на служебен безсрочен депозит във Ваша полза в банка ЦКБ АД Варна.

       

 

 

 От Звено за изпълнение на проект „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.