Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

Заповед №ЗД-36/03.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 201008 по КВС на з-ще с.Долище,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел жилищно строителство

              Заповед №ЗД-37/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за кабелно ел. захранване за ПИ с идентификационен номер 87518.48.42 по кадастралната карта на с.Яребична,  общ. Аксаково,  обл.Варненска.

              Заповед №ЗД-38/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за кабелно ел. трасе за ПИ с идентификационен номер 87518.44.37 по кадастралната карта на с.Яребична,  общ. Аксаково,  обл.Варненска.

               Заповед №ЗД-39/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 063045 по КВС на землище с.Изворско,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоражение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.           

               Заповед №ЗД-40/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ 025011 по кадастралната карта на с.Зорница, общ.Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоражение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.

               Заповед №ЗД-41/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за транспортен достъп за ветрогенератори в ПИ 058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028 и 059005 по КВС на з-ще с.Изворско, общ.Аксаково, ПИ 025011 по кадастралната карта на с.Зорница, общ.Аксаково и ПИ 007025 и 001013 по КВС на з-ще с.Доброглед, общ.Аксаково.

               Заповед №ЗД-42/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за кабелно ел. трасе за  ветрогенератори в ПИ 058017, 055014, 063045, 064038, 020007, 063035, 060028 и 059005 по КВС на з-ще с.Изворско, общ.Аксаково, ПИ 025011 по кадастралната карта на с.Зорница, общ.Аксаково и ПИ 007025 и 001013 по КВС на з-ще с.Доброглед, общ.Аксаково.

               Заповед №ЗД-43/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ 064038 по КВС на землище с.Изворско,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоражение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.

               Заповед №ЗД-44/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ 055014 по КВС на землище с.Изворско,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоражение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.

               Заповед №ЗД-45/26.06.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхват: ПИ 058017 по КВС на землище с.Изворско,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел монтаж на съоражение за производство на електрическа енергия – ветрогенератор 1бр.

 

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.