Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                            

              Заповед №ЗД-28/20.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за отказ одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-за ТПК, кв.13 по плана на с. Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота и предвидено свързано застрояване с УПИ V “фурна”

              Заповед №ЗД-29/20.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ XV-214 и VI-215  кв.13 по плана на с. Осеново,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8 от ЗУТ. 

              Заповед №ЗД-30/20.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІІ-63,  кв.3 по плана на с. Осеново, общ. Аксаково с цел делба на имота. 

               Заповед №ЗД-31/20.05.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на действащ  ПУП-ПРЗ за  УПИ VІ-55,  кв.13 по плана на с. Орешак, общ. Аксаково с цел делба на имота. 

 

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.