съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев ЙоргакиевОБЩИНА АКСАКОВО

 

Съобщение

 

 за откриване на безсрочен депозит

 

на вниманието на Виктор Андреев Йоргакев

 

        Съгласно Заповед № 913 от 03.12.2012г. на Кмета на Община Аксаково, обнародвана в Държавен вестник на 14.12.2012г. и влязла в сила на 03.01.2013г., е определено равностойно парично обезщетение в размер на 63,53лв /шестдесет и три лева и петдесет и три стотинки/, което следва да Ви бъде изплатено за поземлен имот № 038013, местност „Габарите“, по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково,област варна, с НТП-нива, целият с площ 12 000 кв.м.

        Във връзка с горното Ви уведомяваме, че сумата по обезщетението е внесена на служебен безсрочен депозит във Ваша полза.

        Следва да подадете заявление на  в Община Аксаково за деблокиране на откритият депозит.  Необходими документи – документ за самоличност и оригинал на документ за собственост на имота.

 

 

Публикувано:26.03.2013г.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.