Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Съобщение

 

на вниманието на

 

Анелия Здравкова Кръстева

и

Константин Здравков Здравков

 

 за откриване на безсрочен депозит

 

 

         Във връзка с проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в  регион Варна (Аксаково) и съгласно Заповед №317 от 03.05.2012г.  и Заповед №814/02.11.2012г. на Кмета на Община Аксаково за отчуждаване на поземлен имот№038017,местност „Габарите“, по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково,област Варна е определено равностойно парично обезщетение, което следва да Ви бъде изплатено.

         Във връзка с горното Ви уведомяваме, че сумата по обезщетението е внесена на служебен безсрочен депозит във Ваша полза в банка ЦКБ АД Варна.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.