Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

Уведомяваме Ви, че Община Аксаково има сключен договор с „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД за организиране на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.

Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата, причинени от тези отпадъци, като значително увеличава количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено ИУЕЕО.

Гражданите на Община Аксаково, които имат стари и непотребни/ неработещи електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на безплатен национален телефон: 0 800 14 100 /без код за населено място/ или на e-mail: order@makmetal.eu

 

Мобилен екип ще събира уредите от заявен от Вас адрес напълно безплатно.

 

Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване може да видите от тук     

 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.