Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Дата на публикуване: 15.10.2015 02:00

Уважаеми жители,

 

Община Аксаково сключи договор с Организация по оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) - „Екобатери” АД, с цел разделно събиране и предаване за оползотворяване на същите.

На територията на гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Въглен и с. Любен Каравелово са разположени съдове за негодни за употреба батерии.

„Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Те са най-страшните замърсители на околната среда, когато ги изхвърляме в кофата за боклук. Батериите съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които оказват вредно въздействие върху околната среда и човека, когато се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. Чрез общия поток отпадъци попадат в почвите и водите.

Разделното събиране на тези отпадъци има две основни цели:

Екологична - опазване на въздуха, почвата, водата и здравето, чрез предотвратяване попадането на опасни вещества в околната среда.

Икономическа – повторно се използват суровините извлечени от негодните за употреба батерии и акумулатори в производството на нови такива. Спестяват се природните ресурси.

Не изхвърляйте батериите с общия отоадък, използвайте съдовете за негодни за употреба батерии, които са разположени на територията на община Аксаково както следва:

 1. Информационен център в Сградата на Община Аксаково - гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 Б;
 2. Сградата на Общинска служба земеделие – гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58;
 3. Сградата на Медицински център - Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 7;
 4. Сградата на Общински детски комплекс-Аксаково – гр. Аксаково;
 5. СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Аксаково, ул. „Митко Палаузов“ № 27А;
 6. Сградата на Кметство Игнатиево – гр. Игнатиево, ул. „Слави Дойчев“;
 7. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Игнатиево, ул. „Плиска“ № 11;
 8. Сградата на медицински комплекс-Игнатиево – гр. Игнатиево, ул. „Слави Дойчев“ № 23;
 9. Сградата на Кметство Въглен – с. Въглен;
 10. ОУ „Иван Вазов“ – с. Любен Каравелово;
 11. Във всички търговски обекти, в които се предлагат батерии на територията на Община Аксаково.

Автомобилните акумулатори се предават на местата, от които са закупени.

За повече информация телефони за връзка: 052/76 20 66, вътр. 138, Направление Екология, при Община Аксаково или 02/592 18 55, 02/492 18 53, www.ecobatterybg.com, „Екобатери” АД.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

 


 1. Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори - Текуща страница
 2. Регистър на площадките за предаване на отпадъци
 3. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2021г
 4. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2020г
 5. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2020г
 6. Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна
 7. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2020г.
 8. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2020г.
 9. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2020г.
 10. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОМОВЕТЕ
 11. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМОВЕТЕ
 12. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2020г.
 13. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2020г.
 14. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2020г.
 15. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2019г
 16. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2019г
 17. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2019г
 18. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2019г
 19. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2019г
 20. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2019г
 21. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2019г
 22. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2019г
 23. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2019г
 24. Обработка срещу комари
 25. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
 26. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2018г
 27. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2018г
 28. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2018г
 29. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2018г
 30. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2017г
 31. Програма за опазване на околната среда на община Аксаково 2017-2020
 32. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2017г
 33. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2017г
 34. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2018г
 35. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2017г.
 36. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2017г.
 37. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2017г.
 38. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2017г.
 39. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2017г.
 40. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2020г.
 41. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2020г.
 42. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2016г.
 43. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2019г
 44. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2019г
 45. Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 46. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2016г.
 47. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2018г
 48. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2018г
 49. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2016г.
 50. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2018г
 51. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2016г.
 52. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2019г
 53. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2016г.
 54. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 55. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2018г
 56. Съобщение за разделно събиране на строителни отпадъци
 57. Констативен протокол по чл. 157б,ал. 1 от ЗООС с №2/2018
 58. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2016г
 59. Часът на Земята
 60. Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.
 61. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Христина Пламенова Младенова
 62. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -
 63. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2015г
 64. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ЕВРО-БУЛ“ ООД
 65. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2015г
 66. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2015г
 67. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2015г
 68. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2015г
 69. Съобщение до всички собственици на пчели
 70. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕТ”Руанда –Руслан Петровски”
 71. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Теодора Петрова
 72. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2015г
 73. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Николай Николов и Есин Халид
 74. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2015г
 75. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ТИ ЕЛ ВИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД
 76. Съобщение - Приложение 2 - „БИ ЕЙЧ-БИ ДЖИ” ЕООД
 77. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2015г
 78. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Маргарита Сашева Топчиева
 79. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2015г
 80. Съобщение за инвестиционно предложение - с.Доброглед
 81. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Павел Маринов
 82. Съобщение - Регистрация на домашни кучета
 83. Световен ден на водата
 84. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2021г
 85. Телефони за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
 86. Информация разделно събиране
 87. Протокол № 20/24.01.2013г.
 88. Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна
 89. Решение № ВА 177 - ПР/2012
 90. Решение № ВА 157-ПР/ 2012
 91. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010” - заличено
 92. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”
 93. Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ
 94. Решение № ВА 167
 95. Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012
 96. Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Аксаково за 2020г
 97. Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС
 98. Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен
 99. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2021г

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития