Регистър на площадките за предаване на отпадъци

Дата на публикуване: 22.10.2019 17:15

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Аксаково, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3,      т. 14 от Закона за управление на отпадъците може да изтеглите от тук


Наименование Брой тегления
Reg.xls 457 Изтегли документ с име "Reg.xls"
Регистър 643 Изтегли документ с име "Регистър"
 1. Регистър на площадките за предаване на отпадъци - Текуща страница
 2. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2021г
 3. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2020г
 4. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2020г
 5. Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна
 6. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2020г.
 7. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2020г.
 8. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2020г.
 9. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОМОВЕТЕ
 10. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМОВЕТЕ
 11. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2020г.
 12. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2020г.
 13. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2020г.
 14. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2019г
 15. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2019г
 16. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2019г
 17. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2019г
 18. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2019г
 19. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2019г
 20. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2019г
 21. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2019г
 22. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2019г
 23. Обработка срещу комари
 24. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
 25. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2018г
 26. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2018г
 27. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2018г
 28. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2018г
 29. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2017г
 30. Програма за опазване на околната среда на община Аксаково 2017-2020
 31. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2017г
 32. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2017г
 33. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2018г
 34. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2017г.
 35. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2017г.
 36. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2017г.
 37. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2017г.
 38. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2017г.
 39. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2020г.
 40. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2020г.
 41. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2016г.
 42. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2019г
 43. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2019г
 44. Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 45. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2016г.
 46. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2018г
 47. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2018г
 48. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2016г.
 49. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2018г
 50. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2016г.
 51. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2019г
 52. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2016г.
 53. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 54. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2018г
 55. Съобщение за разделно събиране на строителни отпадъци
 56. Констативен протокол по чл. 157б,ал. 1 от ЗООС с №2/2018
 57. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2016г
 58. Часът на Земята
 59. Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.
 60. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Христина Пламенова Младенова
 61. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -
 62. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2015г
 63. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ЕВРО-БУЛ“ ООД
 64. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2015г
 65. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2015г
 66. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2015г
 67. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2015г
 68. Съобщение до всички собственици на пчели
 69. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕТ”Руанда –Руслан Петровски”
 70. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Теодора Петрова
 71. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2015г
 72. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Николай Николов и Есин Халид
 73. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2015г
 74. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ТИ ЕЛ ВИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД
 75. Съобщение - Приложение 2 - „БИ ЕЙЧ-БИ ДЖИ” ЕООД
 76. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2015г
 77. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Маргарита Сашева Топчиева
 78. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2015г
 79. Съобщение за инвестиционно предложение - с.Доброглед
 80. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Павел Маринов
 81. Съобщение - Регистрация на домашни кучета
 82. Световен ден на водата
 83. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2021г
 84. Телефони за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
 85. Информация разделно събиране
 86. Протокол № 20/24.01.2013г.
 87. Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна
 88. Решение № ВА 177 - ПР/2012
 89. Решение № ВА 157-ПР/ 2012
 90. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010” - заличено
 91. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”
 92. Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ
 93. Решение № ВА 167
 94. Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012
 95. Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Аксаково за 2020г
 96. Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори
 97. Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС
 98. Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен
 99. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2021г

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития