Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна

Дата на публикуване: 29.09.2020 14:55

 1. Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна - Текуща страница
 2. Регистър на площадките за предаване на отпадъци
 3. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2021г
 4. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2020г
 5. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2020г
 6. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2020г.
 7. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2020г.
 8. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2020г.
 9. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОМОВЕТЕ
 10. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМОВЕТЕ
 11. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2020г.
 12. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2020г.
 13. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2020г.
 14. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2019г
 15. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2019г
 16. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2019г
 17. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2019г
 18. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2019г
 19. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2019г
 20. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2019г
 21. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2019г
 22. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2019г
 23. Обработка срещу комари
 24. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
 25. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2018г
 26. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2018г
 27. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2018г
 28. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2018г
 29. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2017г
 30. Програма за опазване на околната среда на община Аксаково 2017-2020
 31. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2017г
 32. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2017г
 33. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2018г
 34. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2017г.
 35. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2017г.
 36. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2017г.
 37. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2017г.
 38. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2017г.
 39. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2020г.
 40. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2020г.
 41. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2016г.
 42. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2019г
 43. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2019г
 44. Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 45. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2016г.
 46. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2018г
 47. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2018г
 48. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2016г.
 49. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2018г
 50. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2016г.
 51. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2019г
 52. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2016г.
 53. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 54. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2018г
 55. Съобщение за разделно събиране на строителни отпадъци
 56. Констативен протокол по чл. 157б,ал. 1 от ЗООС с №2/2018
 57. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2016г
 58. Часът на Земята
 59. Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.
 60. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Христина Пламенова Младенова
 61. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -
 62. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2015г
 63. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ЕВРО-БУЛ“ ООД
 64. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2015г
 65. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2015г
 66. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2015г
 67. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2015г
 68. Съобщение до всички собственици на пчели
 69. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕТ”Руанда –Руслан Петровски”
 70. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Теодора Петрова
 71. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2015г
 72. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Николай Николов и Есин Халид
 73. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2015г
 74. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ТИ ЕЛ ВИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД
 75. Съобщение - Приложение 2 - „БИ ЕЙЧ-БИ ДЖИ” ЕООД
 76. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2015г
 77. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Маргарита Сашева Топчиева
 78. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2015г
 79. Съобщение за инвестиционно предложение - с.Доброглед
 80. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Павел Маринов
 81. Съобщение - Регистрация на домашни кучета
 82. Световен ден на водата
 83. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2021г
 84. Телефони за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
 85. Информация разделно събиране
 86. Протокол № 20/24.01.2013г.
 87. Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна
 88. Решение № ВА 177 - ПР/2012
 89. Решение № ВА 157-ПР/ 2012
 90. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010” - заличено
 91. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”
 92. Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ
 93. Решение № ВА 167
 94. Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012
 95. Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Аксаково за 2020г
 96. Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори
 97. Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС
 98. Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен
 99. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2021г

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития