Информация разделно събиране

Дата на публикуване: 07.06.2013 14:13
Информация за гражданите и ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради относно разделното събиране на отпадъци от опаковки, включително и от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали
 

Предвид изискването за разделно събиране на гореупоменатите отпадъци, информираме гражданите и собствениците/ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на гр. Аксаково и гр. Игнатиево, че са длъжни да събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки, в това число и от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали на територията на обекта и да ги изхвърлят на определените за целта места - в съществуващата система за разделно събиране на отпадъци (цветните контейнери).  

Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците е забранено изхвърлянето на масово разпространени отпадъци в контейнерите за битови отпадъци и смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.

За нарушения на тези изисквания в глава шеста Раздел ІІ от Закона за управление на отпадъците са предвидени санкции (от 3 000 до 10 000 лв) за едноличен търговец или юридическо лице.

           Организацията по оползотворяване, с която Община Аксаково има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки е „Екоколект” АД, гр. София, бул. „Мадрид” № 38; тел.: 02/971 13 47

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛАСТМАСОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

І. В гр. Аксаково – 20 бр. точки

 

 1. ул. „Ивайло” до ъгъла с ул. „Момина сълза ”;
 2. ул. „Георги Петлешев” с/ у № 20 (до клуб на пенсионера „Юг”);
 3. ул. „Георги Петлешев” с/у № 56 (център);
 4. ул. „Марциана” до ъгъла с ул. „Побити камъни”;
 5. ул. „Батова” до ъгъла с ул. „Петрича”;
 6. ул. „Митко Палаузов” (до СОУ „Св. Климент Охридски);
 7. ул. „Тракия” до № 12 (с/у м-н „Синбад”);
 8. ул. „Ивайло” (ЮПЗ);
 9. ул. „Велико Димитров” до № 55;
 10. ул. „Тревен” (до ъгъла с ул. „Добруджа”);
 11. ул. „Михаил Иванов” (до общината);
 12. ул. „Чайка” (до ъгъла с ул. „Петър Маринов”);
 13. ул. „Нанко Недев” (до ъгъла с ул. „Здравец”);
 14. ул. „Капитан Петко войвода” (до бл. 7);
 15. ул. „Капитан Петко войвода” (до бл. 5);
 16. ул. „Капитан Петко войвода” (с/у № 2);
 17. ул. „Капитан Петко войвода” (СВА);
 18. ул. „Петрова нива” (до бл. № 2);
 19. ул. „Хаджи Димитър” (до бл. № 1);
 20. ул. „Петрова нива” с/у № 10-12 (с/у кланицата).

 

 

ІІ. В гр. Игнатиево – 11 бр. точки

 

 1. ул. „Слави Дойчев” (центъра до моста);
 2. ул. „Слави Дойчев” (до парка);
 3. ул. „Слави Дойчев” до № 27;
 4. ул. „Слави Дойчев” с/у № 80;
 5. ул. „Слави Дойчев” (до кметството);
 6. ул. „Георги Петлешев” до ъгъла с ул. „Ал. Павлович”
 7. ул. „Георги Петлешев” до ъгъла с ул. „Илия Димитров”;
 8. ул. „Георги Петлешев” до ъгъла с ул. „Калиакра”;
 9. ул. „Капитан Петко войвода” с/у № 21;
 10. ул. „Жечка Карамфилова” до ъгъла с ул. „Рожен”;
 11. ул. „Плиска” (с/у ОДЗ „Мир” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий).

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 1. Информация разделно събиране - Текуща страница
 2. Регистър на площадките за предаване на отпадъци
 3. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2021г
 4. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2020г
 5. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2020г
 6. Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна
 7. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2020г.
 8. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2020г.
 9. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2020г.
 10. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОМОВЕТЕ
 11. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМОВЕТЕ
 12. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2020г.
 13. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2020г.
 14. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2020г.
 15. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2019г
 16. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2019г
 17. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2019г
 18. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2019г
 19. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2019г
 20. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2019г
 21. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2019г
 22. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2019г
 23. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2019г
 24. Обработка срещу комари
 25. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
 26. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2018г
 27. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2018г
 28. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2018г
 29. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2018г
 30. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2017г
 31. Програма за опазване на околната среда на община Аксаково 2017-2020
 32. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2017г
 33. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2017г
 34. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2018г
 35. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2017г.
 36. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2017г.
 37. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2017г.
 38. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2017г.
 39. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2017г.
 40. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2020г.
 41. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2020г.
 42. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2016г.
 43. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2019г
 44. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2019г
 45. Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 46. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2016г.
 47. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2018г
 48. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2018г
 49. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2016г.
 50. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2018г
 51. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2016г.
 52. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2019г
 53. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2016г.
 54. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 55. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2018г
 56. Съобщение за разделно събиране на строителни отпадъци
 57. Констативен протокол по чл. 157б,ал. 1 от ЗООС с №2/2018
 58. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2016г
 59. Часът на Земята
 60. Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.
 61. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Христина Пламенова Младенова
 62. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -
 63. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2015г
 64. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ЕВРО-БУЛ“ ООД
 65. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2015г
 66. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2015г
 67. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2015г
 68. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2015г
 69. Съобщение до всички собственици на пчели
 70. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕТ”Руанда –Руслан Петровски”
 71. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Теодора Петрова
 72. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2015г
 73. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Николай Николов и Есин Халид
 74. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2015г
 75. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ТИ ЕЛ ВИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД
 76. Съобщение - Приложение 2 - „БИ ЕЙЧ-БИ ДЖИ” ЕООД
 77. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2015г
 78. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Маргарита Сашева Топчиева
 79. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2015г
 80. Съобщение за инвестиционно предложение - с.Доброглед
 81. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Павел Маринов
 82. Съобщение - Регистрация на домашни кучета
 83. Световен ден на водата
 84. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2021г
 85. Телефони за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
 86. Протокол № 20/24.01.2013г.
 87. Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна
 88. Решение № ВА 177 - ПР/2012
 89. Решение № ВА 157-ПР/ 2012
 90. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010” - заличено
 91. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”
 92. Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ
 93. Решение № ВА 167
 94. Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012
 95. Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Аксаково за 2020г
 96. Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори
 97. Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС
 98. Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен
 99. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2021г

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития