Телефони за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци

Дата на публикуване: 17.10.2013 15:04

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АКСАКОВО,

 

Уведомяваме Ви, че телефоните за подаване на сигнали за нарушения, свързани с дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на населените места на територията на общината са:

052/ 76 20 01 – дежурен в общинска администрация

052/ 76 20 66 вътр. 138 - еколози


 1. тиране на битовите отпадъци... - Текуща страница
 2. Регистър на площадките за предаване на отпадъци
 3. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2021г
 4. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2020г
 5. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2020г
 6. Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Варна
 7. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2020г.
 8. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2020г.
 9. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2020г.
 10. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОМОВЕТЕ
 11. РЕД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМОВЕТЕ
 12. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2020г.
 13. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2020г.
 14. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2020г.
 15. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2019г
 16. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2019г
 17. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2019г
 18. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2019г
 19. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2019г
 20. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2019г
 21. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2019г
 22. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2019г
 23. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2019г
 24. Обработка срещу комари
 25. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
 26. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2018г
 27. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2018г
 28. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2018г
 29. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2018г
 30. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2017г
 31. Програма за опазване на околната среда на община Аксаково 2017-2020
 32. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2017г
 33. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2017г
 34. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2018г
 35. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2017г.
 36. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2017г.
 37. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2017г.
 38. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2017г.
 39. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2017г.
 40. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2020г.
 41. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2020г.
 42. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2016г.
 43. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2019г
 44. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2019г
 45. Информация за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 46. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2016г.
 47. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец септември 2018г
 48. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2018г
 49. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2016г.
 50. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец декември 2018г
 51. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2016г.
 52. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2019г
 53. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2016г.
 54. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 55. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2018г
 56. Съобщение за разделно събиране на строителни отпадъци
 57. Констативен протокол по чл. 157б,ал. 1 от ЗООС с №2/2018
 58. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2016г
 59. Часът на Земята
 60. Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.
 61. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Христина Пламенова Младенова
 62. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -
 63. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец октомври 2015г
 64. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ЕВРО-БУЛ“ ООД
 65. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2015г
 66. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юли 2015г
 67. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец юни 2015г
 68. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец май 2015г
 69. Съобщение до всички собственици на пчели
 70. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕТ”Руанда –Руслан Петровски”
 71. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Теодора Петрова
 72. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец април 2015г
 73. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Николай Николов и Есин Халид
 74. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец ноември 2015г
 75. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - „ТИ ЕЛ ВИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД
 76. Съобщение - Приложение 2 - „БИ ЕЙЧ-БИ ДЖИ” ЕООД
 77. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец март 2015г
 78. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Маргарита Сашева Топчиева
 79. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2015г
 80. Съобщение за инвестиционно предложение - с.Доброглед
 81. Съобщение - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Павел Маринов
 82. Съобщение - Регистрация на домашни кучета
 83. Световен ден на водата
 84. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец февруари 2021г
 85. Информация разделно събиране
 86. Протокол № 20/24.01.2013г.
 87. Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна
 88. Решение № ВА 177 - ПР/2012
 89. Решение № ВА 157-ПР/ 2012
 90. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010” - заличено
 91. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Eко - 2010”
 92. Решение № ВА 126-ПР/ 29.10.2012 г. на Директора на РИОСВ
 93. Решение № ВА 167
 94. Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012
 95. Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Аксаково за 2020г
 96. Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори
 97. Съобщение до собствениците на излезли от употреба МПС
 98. Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен
 99. График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец януари 2021г

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития