Условия за приемане на отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН

 

 

 

На „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, находящо се в землището на с. Въглен, се приемат отпадъци за депониране, рециклиране и компостиране, съобразно техният вид/ код по Наредба 2 за класификация на отпадъците, както следва:

 


 

 


 

Образец на Заявление приемане на отпадъци може да изтеглите тук.

Нормативни документи:

 

  1. Наредба 2 за класификация на отпадъците
  2. Приложение 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
  3. Закон за управление на отпадъците

 

 

 

 

За допълнителна информация:

Тел: 052/ 76 20 66- вътр. 138 – Направление екология

e-mail: ecology_aksakovo@abv.bg факс: 052/ 76 21 63

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.