Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Уважаеми жители,

 

Община Аксаково сключи договор с Организация по оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) - „Екобатери” АД, с цел разделно събиране и предаване за оползотворяване на същите.

На територията на гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Въглен и с. Любен Каравелово са разположени съдове за негодни за употреба батерии.

„Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Те са най-страшните замърсители на околната среда, когато ги изхвърляме в кофата за боклук. Батериите съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които оказват вредно въздействие върху околната среда и човека, когато се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. Чрез общия поток отпадъци попадат в почвите и водите.

Разделното събиране на тези отпадъци има две основни цели:

Екологична - опазване на въздуха, почвата, водата и здравето, чрез предотвратяване попадането на опасни вещества в околната среда.

Икономическа – повторно се използват суровините извлечени от негодните за употреба батерии и акумулатори в производството на нови такива. Спестяват се природните ресурси.

Не изхвърляйте батериите с общия отоадък, използвайте съдовете за негодни за употреба батерии, които са разположени на територията на община Аксаково както следва:

 1. Информационен център в Сградата на Община Аксаково - гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 Б;
 2. Сградата на Общинска служба земеделие – гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58;
 3. Сградата на Медицински център - Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 7;
 4. Сградата на Общински детски комплекс-Аксаково – гр. Аксаково;
 5. СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Аксаково, ул. „Митко Палаузов“ № 27А;
 6. Сградата на Кметство Игнатиево – гр. Игнатиево, ул. „Слави Дойчев“;
 7. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Игнатиево, ул. „Плиска“ № 11;
 8. Сградата на медицински комплекс-Игнатиево – гр. Игнатиево, ул. „Слави Дойчев“ № 23;
 9. Сградата на Кметство Въглен – с. Въглен;
 10. ОУ „Иван Вазов“ – с. Любен Каравелово;
 11. Във всички търговски обекти, в които се предлагат батерии на територията на Община Аксаково.

Автомобилните акумулатори се предават на местата, от които са закупени.

За повече информация телефони за връзка: 052/76 20 66, вътр. 138, Направление Екология, при Община Аксаково или 02/592 18 55, 02/492 18 53, www.ecobatterybg.com, „Екобатери” АД.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.