Информация разделно събиране

Информация за гражданите и ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради относно разделното събиране на отпадъци от опаковки, включително и от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали
 

Предвид изискването за разделно събиране на гореупоменатите отпадъци, информираме гражданите и собствениците/ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на гр. Аксаково и гр. Игнатиево, че са длъжни да събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки, в това число и от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали на територията на обекта и да ги изхвърлят на определените за целта места - в съществуващата система за разделно събиране на отпадъци (цветните контейнери).  

Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците е забранено изхвърлянето на масово разпространени отпадъци в контейнерите за битови отпадъци и смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.

За нарушения на тези изисквания в глава шеста Раздел ІІ от Закона за управление на отпадъците са предвидени санкции (от 3 000 до 10 000 лв) за едноличен търговец или юридическо лице.

           Организацията по оползотворяване, с която Община Аксаково има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки е „Екоколект” АД, гр. София, бул. „Мадрид” № 38; тел.: 02/971 13 47

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛАСТМАСОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

І. В гр. Аксаково – 20 бр. точки

 

 1. ул. „Ивайло” до ъгъла с ул. „Момина сълза ”;
 2. ул. „Георги Петлешев” с/ у № 20 (до клуб на пенсионера „Юг”);
 3. ул. „Георги Петлешев” с/у № 56 (център);
 4. ул. „Марциана” до ъгъла с ул. „Побити камъни”;
 5. ул. „Батова” до ъгъла с ул. „Петрича”;
 6. ул. „Митко Палаузов” (до СОУ „Св. Климент Охридски);
 7. ул. „Тракия” до № 12 (с/у м-н „Синбад”);
 8. ул. „Ивайло” (ЮПЗ);
 9. ул. „Велико Димитров” до № 55;
 10. ул. „Тревен” (до ъгъла с ул. „Добруджа”);
 11. ул. „Михаил Иванов” (до общината);
 12. ул. „Чайка” (до ъгъла с ул. „Петър Маринов”);
 13. ул. „Нанко Недев” (до ъгъла с ул. „Здравец”);
 14. ул. „Капитан Петко войвода” (до бл. 7);
 15. ул. „Капитан Петко войвода” (до бл. 5);
 16. ул. „Капитан Петко войвода” (с/у № 2);
 17. ул. „Капитан Петко войвода” (СВА);
 18. ул. „Петрова нива” (до бл. № 2);
 19. ул. „Хаджи Димитър” (до бл. № 1);
 20. ул. „Петрова нива” с/у № 10-12 (с/у кланицата).

 

 

ІІ. В гр. Игнатиево – 11 бр. точки

 

 1. ул. „Слави Дойчев” (центъра до моста);
 2. ул. „Слави Дойчев” (до парка);
 3. ул. „Слави Дойчев” до № 27;
 4. ул. „Слави Дойчев” с/у № 80;
 5. ул. „Слави Дойчев” (до кметството);
 6. ул. „Георги Петлешев” до ъгъла с ул. „Ал. Павлович”
 7. ул. „Георги Петлешев” до ъгъла с ул. „Илия Димитров”;
 8. ул. „Георги Петлешев” до ъгъла с ул. „Калиакра”;
 9. ул. „Капитан Петко войвода” с/у № 21;
 10. ул. „Жечка Карамфилова” до ъгъла с ул. „Рожен”;
 11. ул. „Плиска” (с/у ОДЗ „Мир” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий).

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.