Решение № ВА 167

СЪОБЩЕНИЕ

           

            На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (изм. с ДВ, бр. 94 от 30.11.2012г.), Ви информираме, че е постановено Решение № ВА 167- ПР /ОВОС/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна за „производствена и складова дейност-терен за производство и съхранение на биодизел и изграждане на собствен водоизточник (сондаж) в ПИ № 022043, с площ 13,247 дка, местност „Юк курру”, землище на с. Любен Каравелово, община Аксаково, с възложители „Б.Д. ВАРНА” , гр. Варна.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

           

17.12.2012 г.                                                                             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.