Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
/assets/proekt logo/2016/proekt neli 2016.jpg


На 8 юни 2016 г. от 11 часа в конферентната зала на хотел „Бест Уестърн“ ще се проведе начална пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-1.002-0006-C01 по процедура BG05M9OP001-2.001 – «Активни», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

Основна цел на проекта е  активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта на територията на община Аксаково. Целта на проекта ще бъде постигната чрез две специфични цели:

  1. Информиране и мотивиране на идентифицираните младежи за повишаване на образованието и професионална реализация.
  2. Активиране на идентифицираните младежи към устойчиво интегриране на пазара на труда, чрез предоставяне на възможности за трудова заетост..

Основните дейности и очаквани резултати ще бъдат представени от Надка Симеонова-Секретар на община Аксаково и Нели Петрова – Ръководител проект.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.