Проект - „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

Дата на публикуване: 26.02.2018 15:05

Събития за разпространение на резултатите 

На 15 и 16 Декември 2020 г- се проведоха събития за мултиплициране резултатите от проект „Общите спортове-състезание между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“. Целта на събитията бе да се разпространят резултати  от проекта, насърчат българските общини да стимулират социалното включване на хората след 60 г. чрез спорта и създадат условия за тяхната физическа активност.

На 15 Декември 2020 г. в гр. Дългопол в рамките на международна конференция “Социалното включване-успешни практики” бяха представени резултатите от проекта сред повече от 53 участника от общините Дългопол, Смядово, Белослав, Аврен.

На 16 Декември 2020 г. в гр. Долни чифлик в рамките на международна конференция „Интегрираните социални услуги –за всеки според потребностите“ бяха представени резултатите от проекта, в частност резултатите от проучването и анализа „Физическа подготовка и когнитивно представяне на възрастното население - състезание като допълнителна мотивация за активен начин на живот” проведено сред държавите участнички в проекта – Португалия, Испания, Унгария, България и Италия. В събитието взеха участие повече от 53 представители на общини от Варненска област – Долни чифлик, Бяла, Суворово, Провадия.

Материали от събитията може да намерите тук.

 


Олимпийски игри в гр. Аксаково

На 20 август 2019 г.  за втора поредна година се проведоха „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект  „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+ Спорт, който цели да промотира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, мотивирайки ги да практикуват физически упражнения. Община Аксаково е партньор по проекта на  община Сервейра, Португалия, с която заедно изпълнява втори международен проект към Европейската комисия.

В игрите се включиха участници на възраст над 60 години в дисциплините лека атлетика, футбол, волейбол, дърпане на въже, баскетбол, народна топка.

инж. Атанас Стоилов- Кмет на община Аксаково поздрави участниците и награди най-възрастният участник в Олимпийските игри – Иванка Томова.

Участниците заявиха, че с удоволствие се включват в тренировките и в Олимпийските игри и благодарят на община Аксаково за възможността да спортуват и да водят активен спортен и социален живот в пенсионна възраст.

Олимпийските игри за всички 2019Олимпийски игри в гр. Аксаково

На 4-5 септември 2018 г. се проведоха първите „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект  „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+ Спорт, който цели да промотира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, мотивирайки ги да практикуват физически упражнения. Община Аксаково заедно с  Политехническия институт в Виана де Кастело /Португалия/, община Трикала /Гърция/, Унгарска комуникационна компания – Будапеща,  община Чезена, Италия- община Сервейра, Португалия-бенефициент по проекта.

В игрите се включиха над 100 участника в дисциплините лека атлетика, футбол, волейбол, плуване, баскетбол, народна топка.

Олимпийските игри бяха официално открити от инж. Атанас Стоилов- Кмет на община Аксаково и Жоа Нугейра – Кмет на община Вила Нова де Сейвейра, Португалия.

Олимпийските игри бяха наблюдавани от делегеции от останалите партньори по проекта от Португалия, Унгария, Италия. По време на олимпийските игри се проведе и международна среща на партньорите по проекта.

Първия ден участниците завършира с народни танци и хора под аконпанимента на най-малкия гайдаржия в България  5 –годишния Деян Михалев.

Вторият ден от Олимпийските игри се проведе в КК „Камчия“, където се проведоха състезанията по плажен волейбол и плуване.

Проекта продължава до края на 2020 година. През периода на изпълнението му ще продължат да се провеждат тренировъчни сесии два пъти седмично за хора над 60 години, ще се отчитат показатели на здравословното им състояние на всеки 6 месеца, ще се проведат отново Олимпийски игри за всички през следващите 2 години.
Първа международна среща на партньорите по проекта "Общите Спортове"

 

В периода 14-16 Февруари 2018 г. се проведе първата международна среща на партньорите по проект „Общите спортове-състезание между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“ във  Вила Нова де Сервейра-бенефициент по проекта. Целта на срещата бе да се дадат насоки за реализацията на първите стъпки от проекта- набирането на желаещи възрастни хора над 60 г. , насоки за извършване на изследването и първоначален тест на участниците.

Освен екипа от община Вила Нова де Сервейра и Университета за спорт, първата среща събра представители на Oбщина Чезена (Италия),  Университета в Тесалия, Община Аксаково (България), и Асоциацията Zoldpont (Унгария).

Кметът на Вила Нова де Сервейра, Фернандо Ногуейра, приветства представителите на България, Гърция, Унгария и Италия, подчертавайки приноса на този проект върху здравето и благосъстоянието на застаряващото населението посредством спорт, подчерта значението на тази инициатива за споделяне на знания и опит от други страни, с цел подобряване на условията на живот и популяризиране на здравословния начин на живот сред застаряващото населението.

След завръщането си в България координатора по проекта от страна на община Аксаково – Нели Петрова проведе първата среща с представители на спортни клубове и организации, клубове на пенсионера и други организации осъществяващи дейности с възрастни хора. На срещата бе представен проекта, раздадени материали с информация за проекта и изследването, което ще се извърши в рамките на проекта.

 

Информация за изследването и формуляр за участие.  Следваща среща с всички желаещи да се включат в проекта  е на 13 март 2018 г. от 10.00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция адрес: ул. „Михаил Иванов“ №13.


26.02.2018г.Община Аксаково набира участници по проект

„Общите спортове-състезание между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

 

Каним Ви, да участвате в изследване, което проучва мотивационните фактори за непрекъснатото практикуване на физически упражнения при възрастните хора и влиянието на състезателни събития върху тяхната физическата и психическа активност. Изследването изисква участието на здрави мъже и жени на възраст от 60 и повече навършени години. Ако попадате в тази възрастова група и сте заинтересовани да участвате в този проект, може да се свържете и обсъдите това с нас.

Повече информация може да намерите тук.


30.01.2018г.Община Аксаково бе избрана като партньор за изпълнението на три-годишен Европейски проект „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+ Спорт, който цели да промотира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, мотивирайки ги да практикуват спорт. За изпълнението на този проект Община Аксаково бе присъединена от община Сервейра, Португалия, бенефициент по проекта. Проекта се реализира в партньорство с Политехническия институт в Виана де Кастело /Португалия/, община Трикала /Гърция/, Унгарска комуникационна компания.  Проекта се фокусира върху мотивацията за ежедневно спортуване в напреднала възраст. Проекта се реализира на три етапа и е с продължителност 3 години / Януари 2018- Декември 2020/.

Проекта иска да представи активния и здравословен начин на живот като основа за по добро качество на живот и възможностите за привличане на повече хора към ежедневно спортуване и практикуване на различни спортни дисциплини. В рамките на проекта ще се осъществят 2 състезания по пет спортни дисциплини с участието на лица на възраст над 60 години. В края на проекта базата и информацията събрана на Европейско ниво ще бъде представено за да се създаде Стратегия за насърчаване на спортната активност. Разходите за участие в дейностите се покриват от бюджета на проекта. Бюджета за община Аксаково е в размер на 43 838 евро.


Наименование Брой тегления
Materiali MSE.rar 128 Изтегли документ с име "Materiali MSE.rar"
 1. ловен начин на живот на възрастните граждани“... - Текуща страница
 2. проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““
 3. проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“
 4. Програма \"Европа за гражданите\"
 5. Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“
 6. Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“
 7. Проект \\"Ние сме и ще бъдем Активни“
 8. Проект \\"Заедно растем"
 9. Проект \\"Заедно растем"
 10. Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
 11. Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
 12. Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001
 13. Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г.
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.
 15. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития