Програма "Европа за гражданите"

Дата на публикуване: 02.12.2020 15:50

             Община Аксаково взе участие в инициатива на мрежата от информационни звена по програма „Европа за гражданите“ и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура във връзка с приключването на програма „Европа за гражданите“.

Община Аксаково имаше възможност да представи опита си с изпълнението на три проекта по програмата  в обща кампания за популяризиране на успехите на програмата на национално и европейско равнище.

Запис от срещата може да намерите на следния линк  https://youtu.be/UC1sbPf05IM

Изданието на Министреството на Културата посветено на успеха на община Аксаково е достъпно тук.


 1. Програма \"Европа за гражданите\" - Текуща страница
 2. проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““
 3. проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“
 4. Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“
 5. Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“
 6. Проект \\"Ние сме и ще бъдем Активни“
 7. Проект \\"Заедно растем"
 8. Проект \\"Заедно растем"
 9. Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
 10. Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
 11. Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001
 12. Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г.
 13. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 15. Проект - „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития