Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“

Дата на публикуване: 02.12.2020 16:10

Община Аксаково стартира нов проект „Информационно-образователен център „Син растеж“, BG14MFOP001-4.006-0001-C01, процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ , МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

Проектът цели подобряване средата на живот на територията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ чрез подобряване на техническата инфраструктура и създаване на условия за повишаване на капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал на територията. В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт в сградата на кметството в с.Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център. Помещенията ще се обзаведат и оборудват в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. В рамките на проекта за 12 месеца центъра ще функционира като промотира водното и морско богатство на територията на МИРГ. С цел разпространения на знания за водното богатство и Европейска стратегия „Син растеж“ ще се проведат обучителни курсове и широка информационна кампания на територията МИРГ.

 

За повече информация и въпроси на bluegrowthcenter@aksakovo.bg.


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития