Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по "ОП „Околна среда 2007-2013”
ОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по

„Оперативна програма „Околна среда2007-2013”

 

 

Публикувано:петък 02 ноември 2012г.

Валидно до: понеделник 05 ноември 2012г., 14.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а,ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по „Оперативна програма „Околна среда2007-2013”, включваща две обособени позиции, както следва:

·         Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково),ДБФП № DIR-5112122 –С004;

·         Изпълнение на мерки за информация и публичност попроект № DIR-51011116-36-120„Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”,  ДБФП № DIR-51011116-С039, че ценовите оферти на участниците впроцедурата ще бъдат отворени и оповестени на 05ноември  2012г. (понеделник), 14.00 ч. в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2,Заседателна зала.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.