Проект за Дневен ред за VII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 02.03.2016г.На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам VII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 08.03.2016г. от 10:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо с вх.№ ОБС-9500-53/02.02.2016г., относно: Даване мандат на представителя на община Аксаково в асоциацията по водоснабдяване и канализация .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/ввТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.