Съобщение за сесия на 08.09.2015г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам LХІV-та сесия на Общински съвет – Аксаково на 08.09.2015г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2, във връзка с Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-437/27.08.2015г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за финансиране с проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ II за озеленяване, кв. 40, с. Слънчево, с размери 30/18м”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.