Проект за Дневен ред за LХІІІ-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LХІІІа тържествена сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.08.2015г. от 17:30 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Връчване на удостоверение и плакет на Н. Пр. г-н Кшищоф Краевски - Посланик на Република Полша в Република България, съгласно Решение № 62.11., взето с Протокол № 062 от 18.08.2015г. на Общински съвет - Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-435/26.08.2015г., относно: Процедура за побратимяване на Община Аксаково, Република България и Западно-варшавски район, Република Полша.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.